FI EN

Liikesopimukset ja neuvonanto

Avustamme erilaisten sopimusten laatimisessa. Liikesopimuksissa pyrimme päämiehen liiketoimintaa tukevaan järjestelyyn, joka on oikeudellisesti selkeä. Hyvin laadittu sopimus ehkäisee erimielisyyksien syntymistä ja auttaa hallitsemaan liiketoiminnan riskejä.

Sopimukseen liittyvien oikeudellisten vastuiden ja riskien jako on liiketoimen kannattavuusarviointiin vaikuttava tekijä. Tämän vuoksi on hyödyllistä käydä keskeiset sopimusvaihtoehdot asiantuntijan kanssa läpi jo ennen hinnoista sopimista. 

Neuvomme asiakasyritystämme ja tarkastelemme sopimuksia laajemmassa oikeudellisessa kehikossa. Tarkastelemme esimerkiksi kilpailulainsäädäntöön, liikeidean ja immateriaalioikeuksien (IPR) suojaamiseen, viranomaisvastuisiin ja verokysymyksiin sekä velkojien suojaan ja sivullisten oikeuksiin liittyviä asioita.

Työ-, ympäristö-, vero-, rikos- ja kilpailuoikeudelliset normit rajoittavat yrityksen toimintamahdollisuuksia korvausvastuiden uhalla. Autamme vastuukysymyksiin liittyvien karikoiden välttämisessä.

Avustamme yrityksiä julkisiin hankintoihin, verotukseen ja hallinnollisiin asioihin liittyvissä menettelyissä ja valituksissa markkinaoikeuteen ja muihin tuomioistuimiin.

« Takaisin yrityspalveluihin