FI EN

Oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu

Avustamme asiakasyrityksiämme riitakysymysten ratkaisussa ja kaikenlaisissa oikeudenkäynneissä. Hoidamme muun muassa sopimus-, vahingonkorvaus-, työsuhde-, vero- ja hallintoriitoja sekä rikosasioita.

Arvioimme asiakkaan menestymismahdollisuudet sekä oikeudenkäyntiin sisältyvät riskit ja kustannukset. Kokemuksemme perusteella annamme suosituksen siitä, miten asiassa kannattaa toimia.

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan etsimään sovintoa oikeudenkäynnin välttämiseksi. Jos päämiehen edut täyttävää sopimusta ei ole saatavissa, ajamme asiakkaamme asiaa tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa asiantuntevasti ja tarmokkaasti. Myös tuomioistuinsovittelu voi toisinaan olla päämiehen edun mukainen vaihtoehto.

Toimistomme asianajajat ovat oikeudessa auskultoineita varatuomareita, joille tuomioistuinten toiminta on tuttua.

« Takaisin yrityspalveluihin