FI EN

Yhtiöoikeus ja osakassopimukset

Toimistomme palveluihin kuuluvia yhtiöoikeudellisia yritysjärjestelyjä ovat esimerkiksi yritysmuodon muuttaminen, sulautuminen, jakautuminen ja osakeanti. Monesti tällaiset järjestelyt liittyvät osana suurempaan kokonaisuuteen, tulevaan yrityskauppaan tai sukupolvenvaihdokseen, jossa asiantuntijaa tarvitaan arvioimaan järjestelyn oikeudellisia vaikutuksia.

Arvioimme yritysjärjestelyn verotuksellisen kohtelun ja sovittaessa varmistamme sen etukäteen hakemalla verottajalta sitovan ennakkoratkaisun.

Avustamme yrityksiä ja niiden hallinnon jäseniä huomioimaan yhtiöoikeudelliset säännöt ja vastuukysymykset yhtiön päätöksenteossa. Avustamme yrityksiä myös yhtiökokouksissa tai muussa yhtiön päätöksentekomenettelyssä.

Laadimme osakassopimuksia ja johtajasopimuksia.

Avustamme myös yhtiön osakkeenomistajien tai yhtiön johtohenkilöiden välisten riitojen ratkaisemisessa.

« Takaisin yrityspalveluihin