FI EN

Blogi

Ei savua ilman tupakkaa

Parveketupakointi hiertää kerrostalossa asuvien välejä. Häiritsevä tupakansavu saattaa kulkeutua toisiin huoneistoihin parvekkeelta tai ilmastoinnin kautta myös asunnon sisätiloista. Kyseessä on konflikti, jossa vastakkain ovat toisen asunnonhaltijan oikeus laillisten nautintoaineiden käyttämiseen kotonaan ja toisen asunnonhaltijan oikeus terveelliseen ja viihtyisään asumiseen.

Tupakointi yhteistiloissa

Tupakointi asunto-osakeyhtiön hallitsemissa yhteisissä sisätiloissa kuten porraskäytävässä on suoraan tupakkalain nojalla kiellettyä. Asunto-osakeyhtiö voi myös enemmistöpäätöksellä kieltää tupakoinnin määrätyissä yhteisissä ulkotiloissa kuten lasten leikkialueella ja talon sisäänkäyntien vieressä. 

Huoneistossa tupakoinnin kieltäminen

Tupakointi huoneistoissa voidaan kieltää asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä. Kielto voi koskea esimerkiksi huoneistojen parvekkeita tai myös huoneistojen sisätiloja. Tupakoinnin kieltävän yhtiöjärjestysmääräyksen syntyminen edellyttää kaikkien osakkeenomistajien, siis myös sen tupakoitsijan, yksimielistä päätöstä. Siten määräyksen saaminen vanhoihin yhtiöjärjestyksiin on vaikeaa.

Jos huoneistossa tupakoidaan vastoin yhtiöjärjestyksen määräystä, voi asunto-osakeyhtiön hallitus antaa osakkeenomistajalle varoituksen. Jos varoitukset eivät tehoa, asunto voidaan viime kädessä ottaa asunto-osakeyhtiön haltuun ja tällä tavalla lopettaa tupakointi.

Viranomaisen asettama tupakointikielto

Kunnan viranomainen voi asunto-osakeyhtiön hakemuksesta määrätä tupakointikiellon huoneistojen parvekkeille, huoneiston käytössä oleviin ulkotiloihin ja myös huoneistojen sisälle. Edellytyksenä on se, että tupakansavua kulkeutuu muutoin kuin poikkeuksellisesti toisten asuntojen parvekkeille, piha-alueille tai sisätiloihin. Huoneiston sisätilaan määrättävä tupakointikielto edellyttää lisäksi sitä, että tupakansavun kulkeutumista ei voida rakenteita muuttaen kohtuudella ehkäistä.

Tupakansavusta kärsivän oikeudet

Osakkeenomistaja voi esittää yhtiön hallitukselle / yhtiökokoukselle tupakointikieltojen määräämistä yhteisiin ulkotiloihin ja tupakoinnin kieltävän määräyksen ottamista yhtiöjärjestykseen. Osakkeenomistaja voi myös esittää, että yhtiö hakisi kunnan viranomaiselta tupakointikiellon asettamista. Lisäksi osakkeenomistaja voi esittää yhtiön hallitukselle, että se ryhtyisi yhtiöjärjestyksen tai kunnan määräämän tupakointikiellon rikkomistapauksissa toimenpiteisiin asunnon haltuun ottamiseksi.   

Tupakoitsijan oikeudet

Tupakoiva osakkeenomistaja voi moittia yhtiökokouksen tekemiä päätöksiä koskien tupakointikieltoa ja asunnon haltuun ottamista. Moitekanne on nostettava määräajassa ja sen menestyminen riippuu siitä, onko päätökset tehty asiallisesti ja muodollisesti lain mukaan vai ei. Lisäksi tupakoiva osakkeenomistaja voi estää kunnan viranomaista määräämästä tupakointikieltoa ehkäisemällä omin toimenpitein tupakansavun kulkeutumisen.

Kirjoittaja: Taneli Simonen
Lue lisää kirjoittajasta