FI EN

Blogi

Viilennystä kesäpäiviin kerrostalohuoneistossa

Viileyttä kesäkuumalla ja lämpöä talvipakkasilla tuottava ilmalämpöpumppu on ollut tarpeellinen laite useissa omakotitaloissa ja kesämökeissä jo pitkään. Kerrostaloihin niiden asentaminen on paitsi teknisesti myös oikeudellisesti haasteellisempaa. Asunto-osakeyhtiön – kansankielessä taloyhtiön – hallinnolla ja naapurihuoneistojen osakkailla voi olla sanansa sanottavana siihen, kun osakas suunnittelee ilmalämpöpumpun asentamista omaan huoneistoonsa.

Ilmalämpöpumppu?

Ilmalämpöpumppu koostuu tyypillisesti sisä- ja ulkoyksiköstä sekä ne yhdistävistä kylmäainejohdoista. Lisäksi järjestelmä tarvitsee toimiakseen sähköä, ja laitteen toimiessa syntyvä kondenssivesi on ohjattava sopivaan paikkaan.

Mikäli taloyhtiö ei anna lupaa ulkoyksikön sijoittamiseksi esimerkiksi katolle tai rakennuksen ulkoseinään, kerrostalon ylemmissä kerroksissa käytännössä ainoa osakkaan hallinnassa oleva paikka, johon ulkoyksikön voi asentaa, on huoneiston oma parveke. Jotta sisä- ja ulkoyksikkö voidaan yhdistää, tulee parvekkeen ja asuinhuoneiston välille tehdä kylmäainejohtojen läpivienti. Käytännössä läpivienti tehdään parvekkeen ja asuinhuoneiston välissä olevan seinän läpi.

Mitä laki sanoo?

Asunto-osakeyhtiölaki lähtee siitä, että osakkeenomistajalla on oikeus tehdä kustannuksellaan muutoksia osakehuoneistossa ja muutoksen tulee olla yhtiöjärjestyksessä määrätyn käyttötarkoituksen mukainen. Osakehuoneistoon kuuluu määritelmällisesti myös sellainen parveke, johon on kulku vain osakehuoneiston kautta.

Yhtiöllä tai toisella osakkaalla on puolestaan oikeus tietyin edellytyksin kieltää muutostyöt. Kieltotapauksessa tuomioistuimen päätöksellä voidaan kuitenkin oikeuttaa osakas tekemään muutos, jos muutoksen kieltäminen olisi kohtuutonta, kun otetaan huomioon aiheutuvan haitan määrä ja muutostyön tekevälle osakkaalle koituva hyöty.

Keskustelua virittänyt korkeimman oikeuden ratkaisu

Korkein oikeus otti kantaa noin vuosi sitten erään turkulaisen taloyhtiön ilmalämpöpumppukieltoon ratkaisussaan (KKO 2021:32), minkä seurauksena julkisuudessa käsiteltiin aihetta laajasti ja odotettavissa on, että kuumuudesta kärsivien osakkaiden ilmalämpöpumppusuunnitelmat ovat saaneet tästä tuulta alleen. Kevään edetessä kovaa vauhtia ratkaisu on jälleen varsin ajankohtainen.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa todettiin, että huoneisto, sen vieressä sijaitseva parveke ja näiden välissä oleva osa rakennuksen ulkoseinää muodostavat luonnollisen ja kiinteän kokonaisuuden. Näin ollen vaikka kunnossapitovastuu seinärakenteisiin olikin yhtiöllä, osakkaan oli lähtökohtaisesti mahdollista tehdä siihen kohdistuvia muutostöitä.

Ratkaisussa korostettiin myös sitä, että vaikka ilmalämpöpumpun asentamista parvekkeelle on arvioitava osakehuoneistossa tehtävänä muutostyönä, siitä ei seuraa, että muutostyöoikeus on rajoittamaton. Muutostyön kieltämisen kohtuullisuusarviointi on luonnollisesti tapauskohtaista.

Korkein oikeus nojasi tässä tapauksessa hovioikeuden arvioon. Hovioikeus katsoi, että yhtiön esittämät ulkoseinän läpivientiin, kondenssiveteen, tärinään ja meluun, sähköasennuksiin, viranomaislupiin ja julkisivuun sekä osakkeenomistajien yhdenvertaisuuteen liittyvät perusteet kieltämiselle muodostivat kokonaisuudessaan suhteellisen vähäisen haitan verrattuna rakennuksen yläkerroksissa olevan huoneiston riittämättömän viilennyksen parantamisesta osakkaalle saatavissa oleviin hyötyihin nähden. Siksi yhtiön päätös kieltää ilmalämpöpumppujen asentaminen kokonaan oli kohtuuton.

Ratkaisu korostaa yksittäisen osakkaan oikeutta tehdä häntä merkittävästi hyödyttäviä muutostöitä asunnossaan. Yhtiö voi puuttua muutostöihin täyskiellon sijaan myös asettamalla muutostöille ehtoja. Täyskielto kuitenkin vaatii taakseen painavia perusteluita, minkä vuoksi taloyhtiöissä tulisi ensin arvioida kevyempien rajoitusten vaikuttavuutta ja riittävyyttä taloyhtiölle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi.

Ilmalämpöpumppu ei ole ehdoton oikeus

Mahdollista on, että korkeimman oikeuden näyttämän vihreän valon innoittamana ennakkotapauksen kaltaiset muutostyösuunnitelmat lisääntyvät. Tärkeää on kuitenkin muistaa, ettei ennakkopäätöksellä taata jokaiselle asunto-osakkeen omistajalle oikeutta läpiviennin tekemiseen ja ulkoyksikön asentamiseen parvekkeelle. Ennakkopäätös ei myöskään tarkoita sitä, että ilmalämpöpumpun asentamisen kieltäminen yhtiön toimesta olisi aina kohtuutonta ja lainvastaista.

Kiellon ja rajoitusten harkinta edellyttää yksityiskohtaista hyöty–haitta-vertailua, minkä tekeminen huolella johtaa sekä muutostyötä suunnittelevan osakkaan että taloyhtiön kannalta parhaaseen lopputulokseen.