FI EN

Blogi

Yrityksen jatkaja säilytä veroetusi

Voit saada yrityksen sukupolvenvaihdoksessa merkittävän veroedun. Voit myös helposti menettää sen.

Sukupolvenvaihdoksessa lahjavero määrätään usein huomattavasti yrityksen todellista arvoa pienemmästä arvosta. Uusi yrittäjä säästää tällöin lahjaveroa. Veroedun ehtona uuden yrittäjän tulee jatkaa yrityksen toimintaa vähintään viiden vuoden ajan. Tämä edellytys on hyvin tunnettu eikä yleensä aiheuta ongelmia.

Edelleenmyynti voi käydä kalliksi

Helposti jää kuitenkin huomaamatta, että uuden yrittäjän omistusta jää rasittamaan piilevä luovutusvoittovero. Yrityksen myynti viiden vuoden jälkeenkin voi aiheuttaa jatkajalle huomattavan ”ylimääräisen” veron. Myyjää verotetaan myyntihinnan ja hankintamenon erotuksesta. Toisin kuin aiemmin, hankintamenoksi ei ole enää 2017 lukien hyväksytty yrityksen käypää arvoa sukupolvenvaihdoshetkellä. Myyjä saa nykyisin vähentää kauppahinnasta lähtökohtaisesti vain aliarvostetun lahjaverotusarvon. Tästä aiheutuva ”ylimääräinen” luovutusvoittoveron lisäys voi olla suurempi kuin aiemmin säästynyt lahjavero.

Otetaanpa esimerkki:

Vanhemmat lahjoittavat pojalleen 500.000 euron arvoisen yhtiön osakkeet. Osakkeiden huojennettu arvo verotuksessa on 100.000 euroa. Yritystä jatkava poika maksaa tällöin lahjaveroa alle 10.000 euroa ja säästää lahjaveroa noin 50.000 euroa.

Poika myy osakkeet 8 vuotta myöhemmin ulkopuoliselle niiden todellisesta arvosta 500.000 euroa. Poika saa tällöin vähentää hankintamenona vain huojennetun arvon 100.000 euroa. Poikaa verotetaan 400.000 euron luovutusvoitosta, josta pääomavero on vähintään 134.800 euroa. Yli 10 vuoden omistuksen jälkeen poika voi vähentää täyden hankintameno-olettaman 40 %. Veroa kaupasta tulee kuitenkin silloinkin maksettavaksi noin 100.000 euroa.

Tuleva yrityskauppa kannattaakin suunnitella huolella. Hyvällä suunnittelulla ylimääräistä veroa ei tule maksettavaksi. Toisaalta jo sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa tulee mieltää piilevän luovutusvoiton verovaikutus. Vastaava suunnittelutarve koskee myös alihintaista kauppaa tai sukupolvenvaihdosta perinnönjaossa.

Veroetu on edelleen merkittävä, kun verovelvollinen suunnittelee toimensa huolellisesti.

Kirjoittaja: Markku Savolainen
Lue lisää kirjoittajasta