FI EN

Blogi

Lomalainen sairastaa – työnantaja aivastaa

Kesälomakautena työnantajalle voi tulla yllätyksenä se, että työntekijällä on oikeus vuosilomansa siirtämiseen sairauden takia. Tällöin kesäloma muuttuukin sairauslomaksi ja palkallinen vuosiloma tulee antaa uutena ajankohtana. 

Sairastuminen loman kynnyksellä 

Työntekijällä on aina oikeus vuosiloman siirtämiseen, jos hän on sairaana loman alkaessa. Sama on tilanne, jos loman alkaessa tiedetään, että työntekijä joutuu loman aikana sellaiseen sairaanhoitoon, josta seuraa työkyvyttömyys (esim. leikkaus). 

Sairastuminen loman aikana 

Sen sijaan, jos sairastuminen sattuu kesken loman, sääntö ei ole yksiselitteinen. Riski jaetaan työntekijän ja työantajan kesken seuraavasti: 

  • Jos työntekijä sairastuu loman aikana, saa hän siirrettyä vuosilomaansa vasta kuusi (6) päivää sairastettuaan (omavastuu). 

  • Työntekijällä on kuitenkin aina oikeus ansaitsemaansa neljän viikon vuosilomaan. Kuuden päivän omavastuu koskee ainoastaan yli neljä viikkoa vuosilomaa saavia työntekijöitä. 

Miten on toimittava 

Sairastuneen työntekijän on viivytyksettä pyydettävä työnantajaltaan vuosiloman siirtämistä ja esitettävä selvitys työkyvyttömyydestä, eli käytännössä lääkärintodistus. Loman siirtovaatimusta ei siis saa ”pantata”. Työantajan ei tarvitse suostua liian myöhään eli esimerkiksi vasta lomalta palaamisen jälkeen tehtyyn vaatimukseen.    

Uuden vuosiloman määräytyminen 

Työnantaja päättää siirretyn loman ajankohdasta ja se on ilmoitettava työntekijälle kahta viikkoa ennen loman alkamista. Siirretty ”uusi” vuosiloma voidaan tietyin edellytyksin pitää myös normaalin lomakauden ulkopuolella.  

Kirjoittaja: Taneli Simonen
Lue lisää kirjoittajasta